YAKA SCULPTURE, DRC

 YAKA
Fetishes 1

 YAKA
Fetishes 1

 YAKA
Fetishes 2

 YAKA
Fetishes 2

 YAKA
Posts

 YAKA
Posts

 YAKA
Fetishes 3

 YAKA
Fetishes 3

 YAKA
Fetishes 4

 YAKA
Fetishes 4

YAKA
Masks

YAKA
Masks

YAKA
Masks

YAKA
Masks

YAKA
Slit Drums

YAKA
Stool

Photographs © Tim Hamill

YAKA, SCULPTURE

GO TO YAKA FETISHES 1 (1-20) PAGE

GO TO YAKA FETISHES 2(21-40) PAGE

GO TO YAKA FETISHES 3 (41-55) PAGE

GO TO YAKA FETISHES 4 (61-71) PAGE

GO TO YAKA MASKS 1 PAGE

GO TO MASKS AND HEADS PAGE

GO TO ARTIFACTS PAGE

HOMEPAGE

 Index by
TRIBE

 Index by
OBJECT

CONTACT US